Trong chương này, chúng ta sẽ học cách xóa các liên kết khỏi Website. Bạn có thể xóa các liên kết không mong muốn mà bạn không cần cho trang web hoặc bài viết của mình.

Sau đây là các bước để xóa Liên kết trong Website

Bước (1) – Nhấp vào Trang → Tất cả các trang trong Website.

Bước (2) – Bạn có thể xem danh sách các trang. Khi con trỏ di chuyển trên trang Thiết Kế Website Vũng Tàu , sau đó một vài tùy chọn sẽ được hiển thị bên dưới Giới thiệu . Nhấp vào Chỉnh sửa như được hiển thị.

Untitled 18 1

Bước (3) – Chọn từ mà bạn đã liên kết, tức là Thiets Kế Website Vũng tàu (Liên kết cho từ Thiết Kế Website Vũng tàu đã được tạo trong chương Website – Thêm liên kết ) và nhấp vào Xóa biểu tượng liên kết như trong màn hình sau.

2020 03 10 16 28 57

Bước (4) – Khi bạn di chuột vào từ Thiết Kế Website Vũng Tàu, sẽ không có chú giải công cụ nào của URL hiện có. Ảnh chụp màn hình sau đây cho thấy liên kết đã bị xóa.

2020 03 10 16 30 12 2