Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu Thêm Liên kết trong các trang Website. Liên kết là một kết nối từ tài nguyên này sang tài nguyên khác. Thêm liên kết đến các trang hoặc bài đăng trên blog của bạn giúp bạn kết nối với các trang khác.

Sau đây là các bước đơn giản để Thêm liên kết trong Website.

Bước (1) – Nhấp vào Trang → Tất cả các trang trong Website.

Untitled 17

Bước (2) – Danh sách các trang được tạo trong Website sẽ được hiển thị như hiển thị trong màn hình sau. Chọn bất kỳ trang nào để thêm liên kết bên trong nó. Ở đây, chúng tôi sẽ thêm các liên kết trong trang Thiết Kế Website Vũng Tàu.

2020 03 10 16 06 24

Bước (3) – Chọn bất kỳ câu hoặc từ mà bạn muốn thêm liên kết. Ở đây, chúng tôi sẽ thêm liên kết đến từ Thiết Kế Website Vũng Tàu.

2020 03 10 16 08 06

Bước (4) – Khi bạn nhấp vào biểu tượng liên kết Chèn / Chỉnh sửa #2 thì cửa sổ bật lên sau sẽ được hiển thị.

2020 03 10 16 09 52

Trong đó, nếu bạn nhấn vào biểu tượng Cài đặt nâng cao như hình trên. Sẽ hiển thị như hình dưới.

2020 03 10 16 13 25

Sau đây là các trường có trong liên kết Chèn / chỉnh sửa.

  • URL – Nhập URL bạn muốn liên kết.
  • Liên kết văn bản – Chèn văn bản bạn muốn nhập vào liên kết.
  • Mở liên kết trong một cửa sổ / tab mới – Mở trang liên kết của bạn vào tab hoặc cửa sổ mới. Kiểm tra hộp theo yêu cầu.
  • Hoặc liên kết đến tài khoản hiện tại – Thêm liên kết đến một trang nội dung hiện có bằng cách chọn trang từ danh sách đã cho. Nhấp vào Hoặc liên kết đến tài khoản hiện có và danh sách các trang và bài đăng sẽ được hiển thị như hiển thị trong màn hình sau.

2020 03 10 16 15 19

Sau khi chọn trang hoặc bài đăng cụ thể từ danh sách, các liên kết sẽ được tạo trong trường URL như được thấy trong màn hình trước. Nhấp vào Thêm liên kết .

Bước (5) – Khi bạn di chuột vào từ Thiết Kế Website Vũng Tàu thì chú giải công cụ liên kết sẽ được hiển thị như hiển thị trong màn hình sau.

2020 03 10 16 16 24

Nhấp vào nút Cập nhật để cập nhật những thay đổi trong trang hoặc bài đăng của bạn.