I, ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

Điều khoản sử dụng Website này là những quy định về quyền và nghĩa vụ của Người sử dụng khi truy cập và sử dụng các thông tin, dịch vụ trên Website  của WEBSITEVELOPER.COM

Giải thích thuật ngữ:

 • Người sử dụng” có nghĩa là những cá nhân, tổ chức, hoặc bất kỳ ai truy cập và sử dụng trang Website của Websiteveloper dưới mọi hình thức.
 • Website” có nghĩa là các trang web của Websiteveloper như www.Websiteveloper.com, Websiteveloper.com.vn, Websiteveloper.vn
 • “Điều khoản sử dụng Website ” là những điều kiện và điểu khoản mà Người sử dụng truy cập và sử dụng   trang web http://Websiteveloper.com phải tuân thủ và thực hiện. Người sử dụng sử dụng Website được mặc nhiên hiểu rằng đã đọc,hiểu rõ, đồng ý và cam kết thực hiện đúng những quy định sử dụng của Website tại bản Điều khoản sử dụng Website này một cách tự nguyện.
 1. Quyền sở hữu hợp pháp và giới hạn sử dụng:

1.1. Tất cả các nội dung của Website này và các quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến trang thông tin, hình ảnh được đăng tải trên Website đều thuộc quyền sở hữu hợp pháp của Websiteveloper. Websiteveloper có toàn quyền thêm, xoá hoặc sửa đổi bất kỳ  nội dung nào của Website này vào bất cứ thời điểm nào  mà không cần thông báo cho Người sử dụng.

1.2. Người sử dụng có quyền sử dụng tài nguyên trên Website nhưng không nhằm mục đích kinh doanh. Khi sử dụng bất kỳ thông tin nào từ Website này, Người sử dụng phải trích dẫn nguồn cũng như giữ nguyên đường dẫn đến tài liệu gốc để đảm bảo quyền sở hữu trí tuệ của Websiteveloper . Bất kỳ việc sử dụng nào khác trái với quy định tại điểm này, bao gồm việc sao chép, sửa đổi, tái xuất bản một phần hay toàn bộ, truyền tải, phân phối, cấp phép, bán hay xuất bản bất cứ tài liệu nào đều là trái phép nếu không được sự chấp thuận trước bằng văn bản của WEBSITEVELOPER.

 1. Loại trừ trách nhiệm:

2.1. Websiteveloper không đảm bảo về tính chính xác tuyệt đối của những nội dung đăng tải trên Website. Websiteveloper sẽ nỗ lực tối đa để đưa ra thông tin chính xác và cập nhật liên tục trên Website này nhưng không đảm bảo về tính chính xác, sự hoàn chỉnh và/hoặc sự kịp thời của những thông tin đó.

2.2. Websiteveloper  không chịu trách nhiệm trong bất kỳ trường hợp nào về những thiệt hại trực tiếp hay gián tiếp xảy ra khi Người sử dụng  truy cập Website này nhưng không truy cập được hoặckhông tải được thông tin cần tim, hoặc bị trì hoãn hoặc chậm trễ về mặt thời gian.

2.3. Liên kết giữa các Website của Websiteveloper và các website khác chỉ dành cho mục đích cung cấp đường dẫn đến các nguồn thông tin có thể hữu ích đối với người sử dụng Website của Websiteveloper. Websiteveloper không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với bất kỳ nội dung cũng như tính chính xác, độ tin cậy của các sản phẩm, dịch vụ của các website kết nối đó.

2.4. Sản phẩm và dịch vụ được trình bày trong Website này không mặc nhiên có hiệu lực vào mọi thời điểm và tại mọi địa điểm. Sự giới thiệu sản phẩm hay dịch vụ trong Website này không ám chỉ rằng sản phẩm hay dịch vụ đó sẽ có hiệu lực tại thời điểm và địa điểm của người sử dụng Website.

2.5 Các thông tin trên Website không cấu thành một bản chào hàng hay thuyết phục đối với bất kỳ ai. Các thông tin này cũng không nhằm mục đích quảng cáo, quyết định đầu tư, tư vấn hoặc tuyên truyền thông tin nào sai với quy định của pháp luật hiện hành .

2.6 Việc sử dụng những thông tin và nội dung trên Website  có thể là rủi ro riêng của bất kỳ người truy cập và sử dụng nào .

 1. Các quy định khác:

3.1. Trường hợp bất kỳ quy định nào trong bản Điều khoản sử dụng Website này bị một bản án do tòa án có thẩm quyền tuyên là không có hiệu lực, bất hợp pháp hoặc không thể áp dụng, quy định đó sẽ được coi là bị loại bỏ khỏi bản  Điều khoản sử dụng Website này  mà không ảnh hưởng đến các quy định còn lại.

3.2. Các điều khoản miễn trách nhiệm đối với Websiteveloper được áp dụng cho bất kỳ người nào trình duyệt/truy cập Website này và/hoặc tham gia một thỏa thuận liên quan tới những lợi ích phát sinh từ dịch vụ do Websiteveloper cung cấp.

3.3. Websiteveloper có quyền xây dựng, sửa đổi, bổ sung bản Điều khoản sử dụng Website này hoặc quy định sử dụng từng nội dung cụ thể của Website tại bất cứ thời điểm nào theo yêu cầu của việc quản lý và vận hành Website mà không có nghĩa vụ thông báo cho Người sử dụng. Những quy định sử dụng mới này sẽ có hiệu lực ngay lập tức khi được đăng tải trên Website và được hiểu là đã có sự chấp thuận và tuân thủ  của người sử dụng khi người sử dụng truy cập Website.

II. BẢO VỆ THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

Websiteveloper.com cam kết sẽ bảo mật những thông tin mang tính riêng tư của bạn. Bạn vui lòng đọc bản “Chính sách bảo mật” dưới đây để hiểu hơn những cam kết mà chúng tôi thực hiện, nhằm tôn trọng và bảo vệ quyền lợi của người truy cập:

1. Mục đích và phạm vi thu thập

Để truy cập và sử dụng một số dịch vụ tại Websiteveloper.com, bạn có thể sẽ được yêu cầu đăng ký với chúng tôi thông tin cá nhân (Email, Họ tên, Số ĐT liên lạc…). Mọi thông tin khai báo phải đảm bảo tính chính xác và hợp pháp. Websiteveloper.com không chịu mọi trách nhiệm liên quan đến pháp luật của thông tin khai báo.

Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin về số lần viếng thăm, bao gồm số trang bạn xem, số links (liên kết) bạn click và những thông tin khác liên quan đến việc kết nối đến site Websiteveloper.com. Chúng tôi cũng thu thập các thông tin mà trình duyệt Web (Browser) bạn sử dụng mỗi khi truy cập vào Websiteveloper.com, bao gồm: địa chỉ IP, loại Browser, ngôn ngữ sử dụng, thời gian và những địa chỉ mà Browser truy xuất đến.

2. Phạm vi sử dụng thông tin

Websiteveloper.com thu thập và sử dụng thông tin cá nhân bạn với mục đích phù hợp và hoàn toàn tuân thủ nội dung của “Chính sách bảo mật website” này.
Khi cần thiết, chúng tôi có thể sử dụng những thông tin này để liên hệ trực tiếp với bạn dưới các hình thức như: gởi thư ngỏ, đơn đặt hàng, thư cảm ơn, sms, thông tin về kỹ thuật và bảo mật…

3. Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của Thành viên sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự thành viên đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của Websiteveloper.com.

4. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

 • WebsiteveloperThiết Kế Website Tại Bà Rịa – Vũng Tàu Uy Tín – Website Giá Rẻ
 • Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Đường 30/4, phường 12, TP Vũng Tàu
 • Điện thoại văn phòng: +84 399133989

6. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

Thông tin cá nhân của thành viên trên websiteveloper.com được websiteveloper.com cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của websiteveloper.com. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của thành viên khi không có sự cho phép đồng ý từ thành viên.

Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân thành viên, websiteveloper.com sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho thành viên được biết.

6. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

Thông tin cá nhân của thành viên trên websiteveloper.com được websiteveloper.com cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của websiteveloper.com. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của thành viên khi không có sự cho phép đồng ý từ thành viên.

Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân thành viên, websiteveloper.com sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho thành viên được biết.

Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của Thành viên bao gồm thông tin hóa đơn kế toán chứng từ số hóa tại khu vực dữ liệu trung tâm an toàn cấp 1 của websiteveloper.com.

Ban quản lý websiteveloper.com yêu cầu các cá nhân khi đăng ký/mua hàng là thành viên, phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, số chứng minh nhân dân, điện thoại, số tài khoản, số thẻ thanh toán …., và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Ban quản lý websiteveloper.com không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của Thành viên đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của thành viên đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác

III. QUẢN LÝ THÔNG TIN XẤU

Quy định thành viên

Thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu của mình. Thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho  websiteveloper.com về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

Thành viên không sử dụng dịch vụ của websiteveloper.com vào những mục đích bất hợp pháp, không hợp lý, lừa đảo, đe doạ, thăm dò thông tin bất hợp pháp, phá hoại, tạo ra và phát tán virus gây hư hại tới hệ thống, cấu hình, truyền tải thông tin của websiteveloper.com hay sử dụng dịch vụ của mình vào mục đích đầu cơ, lũng đoạn thị trường tạo những đơn đặt hàng, chào hàng giả, kể cả phục vụ cho việc phán đoán nhu cầu thị trường. Trong trường hợp vi phạm thì thành viên phải chịu trách nhiệm về các hành vi của mình trước pháp luật.

Thành viên không được thay đổi, chỉnh sửa, gán gép, copy, truyền bá, phân phối, cung cấp và tạo những công cụ tương tự của dịch vụ do  websiteveloper.com cung cấp cho một bên thứ ba nếu không được sự đồng ý của  websiteveloper.com trong bản Quy chế này.

Thành viên không được hành động gây mất uy tín của  websiteveloper.com dưới mọi hình thức như gây mất đoàn kết giữa các thành viên bằng cách sử dụng tên đăng ký thứ hai, thông qua một bên thứ ba hoặc tuyên truyền, phổ biến những thông tin không có lợi cho uy tín của websiteveloper.com.

Cơ chế rà soát, kiểm soát thông tin về sản phẩm/dịch vụ của Ban quản lý websiteveloper.com đối với sản phẩm/dịch vụ đăng tải trên website:

Người bán đăng tin  trên websiteveloper.com thành công, khoản 10 phút sau, quản trị viên của websiteveloper.com (admin) sẽ kiểm duyệt nội dung (kiểm duyệt sau).

websiteveloper.com sẽ toàn quyền loại bỏ các thông tin của người dùng nếu thông tin bán vi phạm quy chế đăng tin. Các thông tin không phù hợp với chuyên mục quy định sẽ bị xóa.

websiteveloper.com giữ quyền quyết định về việc lưu giữ hay loại bỏ thông tin bài viết đã đăng trên trang web này mà không cần báo trước.

IV. TRÁCH NHIỆM TRONG TRƯỜNG HỢP PHÁT SINH LỖI KỸ THUẬT

websiteveloper.com cam kết nỗ lực đảm bảo sự an toàn và ổn định của toàn bộ hệ thống kỹ thuật. Tuy nhiên, trong trường hợp xảy ra sự cố do lỗi của

websiteveloper.com, websiteveloper.com sẽ ngay lập tức áp dụng các biện pháp để đảm bảo quyền lợi cho người mua hàng.

Khi thực hiện các truy cập, bắt buộc các thành viên phải thực hiện đúng theo các quy trình hướng dẫn.

Ban quản lý websiteveloper.com cam kết cung cấp chất lượng dịch vụ tốt nhất cho các thành viên tham gia truy cập. Trường hợp phát sinh lỗi kỹ thuật, lỗi phần mềm hoặc các lỗi khách quan khác dẫn đến thành viên không thể tham gia truy cập được thì các thành viên thông báo cho Ban quản lý websiteveloper.com qua địa chỉ email info@websiteveloper.com hoặc qua điện thoại +84 399133989 (từ 7:30 – 22:00 hằng ngày) chúng tôi sẽ khắc phục lỗi trong thời gian sớm nhất, tạo điều kiện cho các thành viên tham gia truy cập websiteveloper.com.

Tuy nhiên, Ban quản lý  websiteveloper.com sẽ không chịu trách nhiệm giải quyết trong trường hợp thông báo của các thành viên không đến được Ban quản lý, phát sinh từ lỗi kỹ thuật, lỗi đường truyền, phần mềm hoặc các lỗi khác không do Ban quản lý gây ra.

V. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BAN QUẢN LÝ WEBSITE websiteveloper.COM

1. Quyền của Ban quản lý websiteveloper.com:

websiteveloper.com cung cấp các dịch vụ cho những thành viên tham gia truy cập sau khi đã hoàn thành các thủ tục và các điều kiện bắt buộc mà  websiteveloper.com nêu ra.

websiteveloper.com xây dựng các chính sách dịch vụ áp dụng cho từng đối tượng trên websiteveloper.com. Các chính sách này sẽ được công bố trên  websiteveloper.com.

Trong trường hợp có cơ sở để chứng minh thành viên cung cấp thông tin cho  websiteveloper.com không chính xác, sai lệch, không đầy đủ hoặc có dấu hiệu vi phạm pháp luật hay thuần phong mỹ tục Việt Nam thì websiteveloper.com có quyền từ chối, tạm ngừng hoặc chấm dứt quyền sử dụng dịch vụ của thành viên.

websiteveloper.com có thể chấm dứt quyền thành viên và quyền sử dụng một hoặc tất cả các dịch vụ của thành viên trong trường hợp thành viên vi phạm các Quy chế của websiteveloper.com, hoặc có những hành vi ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh trên websiteveloper.com.

websiteveloper.com có thể chấm dứt ngay quyền sử dụng dịch vụ và quyền thành viên của thành viên nếu websiteveloper.com phát hiện thành viên đã phá sản, bị kết án hoặc đang trong thời gian thụ án, trong trường hợp thành viên tiếp tục hoạt động có thể gây cho websiteveloper.com trách nhiệm pháp lý, có những hoạt động lừa đảo, giả mạo, gây rối loạn thị trường, gây mất đoàn kết đối với các thành viên khác của websiteveloper.com, hoạt  động vi phạm pháp luật hiện hành của Việt Nam.

Trong trường hợp chấm dứt quyền thành viên và quyền sử dụng dịch vụ thì tất cả các chứng nhận, các quyền của thành viên được cấp sẽ mặc nhiên hết giá trị và bị chấm dứt.
websiteveloper.com giữ bản quyền sử dụng dịch vụ và các nội dung trên  websiteveloper.com theo các quy dịnh pháp luật về bảo hộ sở hữu trí tuệ tại Việt Nam. Tất cả các biểu tượng, nội dung theo các ngôn ngữ khác nhau đều thuộc quyền sở hữu của  websiteveloper.com. Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép, sử dụng và phổ biến bất hợp pháp các quyền sở hữu trên.

websiteveloper.com giữ quyền được thay đổi bảng, biểu giá dịch vụ và phương thức thanh toán trong thời gian cung cấp dịch vụ cho thành viên theo nhu cầu và điều kiện khả năng của  websiteveloper.com và sẽ báo trước cho thành viên thời hạn là một (01) tháng.

2. Nghĩa vụ của Ban quản lý websiteveloper.com

websiteveloper.com chịu trách nhiệm xây dựng Sàn giao dịch bao gồm một số công việc chính như: nghiên cứu, thiết kế, mua sắm các thiết bị phần cứng và phần mềm, kết nối Internet, xây dựng chính sách phục vụ cho hoạt động Sàn giao dịch điện tử websiteveloper.com trong điều kiện và phạm vi cho phép.

websiteveloper.com sẽ tiến hành triển khai và hợp tác với các đối tác trong việc xây dựng hệ thống các dịch vụ, các công cụ tiện ích phục vụ cho việc cung cấp thông tin,  dịch vụ của websiteveloper.com.

websiteveloper.com chịu trách nhiệm xây dựng, bổ sung hệ thống các kiến thức, thông tin về: nghiệp vụ ngoại thương, thương mại điện tử, hệ thống văn bản pháp luật thương mại trong nước và quốc tế, thị trường nước ngoài, cũng như các tin tức có liên quan đến hoạt động của websiteveloper.com.

websiteveloper.com sẽ tiến hành các hoạt động xúc tiến, quảng bá websiteveloper.com ra thị trường nước ngoài trong phạm vi và điều kiện cho phép, góp phần mở rộng, kết nối đáp ứng các nhu cầu tìm kiếm bạn hàng và phát triển thị trường nước ngoài của các thành viên tham gia websiteveloper.com.

websiteveloper.com sẽ cố gắng đến mức cao nhất trong phạm vi và điều kiện có thể để duy trì hoạt động bình thường của  websiteveloper.com và khắc phục các sự cố như: sự cố kỹ thuật về máy móc, lỗi phần mềm, hệ thống đường truyền internet, nhân sự, các biến động xã hội, thiên tai, mất điện, các quyết định của cơ quan nhà nước hay một tổ chức liên quan thứ ba. Tuy nhiên nếu những sự cố trên xẩy ra nằm ngoài khả năng kiểm soát, là những trường hợp bất khả kháng mà gây thiệt hại cho thành viên thì  websiteveloper.com không phải chịu trách nhiệm liên đới.

Website websiteveloper.com phải có trách nhiệm:

 • Xây dựng và thực hiện cơ chế để đảm bảo việc đăng thông tin trên websiteveloper.com được thực hiện chính xác.
 • Ngăn chặn và loại bỏ khỏi website những thông tin bán hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh theo quy định của pháp luật và hàng hóa hạn chế kinh doanh theo quy định tại Thông tư 47/2014/TT-BCT.
 • Loại bỏ khỏi website những thông tin bán hàng giả, hàng nhái, hàng nhập lậu, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ và các hàng hóa, dịch vụ vi phạm pháp luật khác khi phát hiện hoặc nhận được phản ánh có căn cứ xác thực về những thông tin này.

Từ khóa những dịch vụ mà websitesiteveloper.com cung cấp:

Giải pháp

 • Dịch vụ website
  • Thiết kế website bán hàng
  • Thiết kế website tin tức
  • Thiết kế website công ty xây dựng
  • Thiết kế website du lịch
  • Thiết kế website thời trang
  • Thiết kế website spa
  • Thiết kế website doanh nghiệp
  • thiết kế website chuẩn seo
  • Thiết kế website bất động sản
  • Thiết kế website ô tô – xe máy
 • Dịch vụ quảng cáo
  • Dịch vụ chạy quảng cáo Facebook
  • Dịch vụ chạy quảng cáo Google
 • Dịch vụ SEO
  • Dịch vụ SEO top từ khóa
  • Dịch vụ SEO từ khóa
  • Dịch vụ seo website
  • Dịch vụ SEO uy tín
  • Công ty SEO
 • Dịch vụ quản trị
  • Dịch vụ quản trị website
  • Dịch vụ nâng cấp website
  • Công ty quản trị website