Trong chương này, chúng tôi hướng dẫn Thêm bài viết trong Website. Bài viết còn được gọi là tin tức và đôi khi được gọi là blog hoặc bài viết blog. Chúng được sử dụng để phổ biến blog của bạn.

Sau đây là các bước đơn giản để Thêm bài viết trong Website.

Bước (1) – Nhấp vào Bài viết → Thêm mới trong Website.

Untitled 9

Bước (2) – Bạn sẽ nhận được trang biên tập của Bài đăng như trong màn hình sau. Bạn có thể sử dụng trình soạn thảo của WordPress để thêm nội dung thực tế của bài đăng của bạn. Chúng tôi sẽ hướng chi tiết về trình soạn thảo trong chương Website – Thêm trang .

Fireshot Capture 015 Thêm Bài Viết ‹ Thái Phong Store Thế Giới Hàng Nhập Khẩu Thailand — Thaiphongstore.com

Sau đây là các trường trên trang biên tập của Trang Thêm bài viết.

  • Tiêu đề bài viết – Nhập tiêu đề của bài viết, tức là Thiết Kế Website Vũng Tàu .
  • Nội dung bài viết – Nhập nội dung bài đăng của bạn.

Bước (3) – Nhấp vào nút Xuất bản để xuất bản bài đăng tương ứng của bạn.

Fireshot Capture 015 Thêm Bài Viết ‹ Thái Phong Store Thế Giới Hàng Nhập Khẩu Thailand — Thaiphongstore.com 2

Sau đây là một vài tùy chọn khác có trong phần Xuất bản.

  • Lưu bản nháp – Nó lưu bài viết dưới dạng bản nháp.
  • Xem trước – Bạn có thể xem trước bài viết của mình trước khi xuất bản.
  • Di chuyển đến Thùng rác – Xóa bài đăng.
  • Trạng thái – Thay đổi trạng thái của bài đăng của bạn thành Dự thảo đã xuất bản, đang chờ xử lý hoặc Người kiểm tra .
  • Hiển thị – Thay đổi mức độ hiển thị của bài đăng thành Công khai, Riêng tư hoặc Mật khẩu được bảo vệ .
  • Đã xuất bản – Thay đổi ngày và giờ đăng bài được xuất bản .