Trong chương này, chúng tôi sẽ nghiên cứu cách Thêm trang vào WordPress. Thêm trang tương tự như thêm bài viết trong WordPress. Các trang là nội dung tĩnh và thường không thay đổi thông tin được hiển thị.

Sau đây là các bước đơn giản để thêm các trang trong WordPress.

Bước (1) – Nhấp vào Trang → Thêm mới như hiển thị trong ảnh chụp màn hình sau.

Untitled 16

Bước (2) – Bạn sẽ nhận được trang biên tập như trong ảnh chụp màn hình sau. Trang biên tập có hai tab, Visual và Text. Bạn có thể chèn văn bản vào một trong hai. Ở đây, chúng ta sẽ nghiên cứu về việc chèn văn bản vào định dạng Visual.

Fireshot Capture 016 Thêm Trang Mới ‹ Thái Phong Store Thế Giới Hàng Nhập Khẩu Thailand Thaiphongstore.com 1

Sau đây là chi tiết về các trường trên trang soạn thảo của Thêm trang mới .

Tiêu đề

Nó được sử dụng để viết tiêu đề của bài viết, sau này được hiển thị trên trang.

Đường dẫn tỉnh (Permalink) hiển thị URL tiềm năng cho trang bên dưới tiêu đề. URL tạo theo tiêu đề đã cho.

2020 03 10 14 42 53

Thanh công cụ chức năng

Trình soạn thảo, tương tự như giao diện xử lý văn bản nơi bạn có thể chỉnh sửa nội dung của bài viết.

2020 03 10 14 49 42

Sau đây là các tùy chọn hiện tại của trình soạn thảo.

 • In đậm – Được sử dụng để in đậm phông chữ của bạn.
 • In nghiêng – Được sử dụng để in nghiêng phông chữ.
 • Word Strike – Gạch ngang chữ qua nội dung.
 • Danh sách chấm – Thêm đạn vào nội dung.
 • Danh sách số – Thêm số vào danh sách nội dung.
 • Blockquote – Trích dẫn văn bản.
 • Đường ngang – Tạo một đường ngang giữa các câu.
 • Căn trái – Đặt nội dung ở phía bên trái của trang.
 • Căn phải – Đặt nội dung ở bên phải của trang.
 • Căn trái– căn chỉnh cho nội dung của trang.
 • Thêm liên kết – Thêm một liên kết đến nội dung của bạn. Khi bạn nhấp vào nút này, trang sau sẽ được hiển thị.

Nội dung văn bản

Để viết nội dung của một bài viết.

Hình ảnh nổi bật

Bao gồm các hình ảnh trong các trang.