Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn cách Chỉnh sửa trang trong Website.

Bước (1) – Nhấp vào Trang → Tất cả các trang trong Website như được hiển thị trong màn hình sau.

Untitled 17

Bước (2) – Bạn có thể xem Thiết Kế Website Vũng Tàu (Thiết Kế Website Vũng Tàu đã được tạo trong chương Website Thêm trang ). Khi con trỏ di chuyển trên các trang, thì một vài tùy chọn sẽ được hiển thị bên dưới Giới thiệu. Có hai cách để chỉnh sửa Bài đăng, tức là Chỉnh sửa và Chỉnh sửa nhanh .

Chỉnh sửa – Nhấp vào tùy chọn Chỉnh sửa trong Giới thiệu như được hiển thị trong ảnh chụp màn hình sau.

Untitled 18 1

Bạn có thể chỉnh sửa hoặc thay đổi nội dung hoặc tiêu đề từ trang theo nhu cầu của bạn, sau đó nhấp vào nút Cập nhật như trong màn hình sau.

2020 03 10 15 17 56

Chỉnh sửa nhanh – Nhấp vào tùy chọn Chỉnh sửa nhanh trong Giới thiệu như được hiển thị trong màn hình sau.

Untitled 19

Bạn có thể chỉnh sửa Tiêu đề, Chuổi đường dẫn tĩnh và ngày của trang Giới thiệu và cũng có thể chọn cha mẹ cho trang của mình như trong ảnh sau, sau đó nhấp vào nút Cập nhật .

2020 03 10 15 20 37