Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn Chỉnh sửa Thẻ trong Website. Bạn có thể tìm hiểu cách thêm thẻ trong chương Website – Thêm thẻ.

Sau đây là các bước đơn giản để Chỉnh sửa Thẻ trong Website.

Bước (1) – Nhấp vào Bài viết → Thẻ trong Website.

Untitled 21

Bước (2) – Bạn có thể xem thẻ Thiết Kế Website Vũng Tàu ( Thiết Kế Website Vũng Tàu đã được tạo trong chương Website Thêm thẻ ). Khi con trỏ di chuyển trên Thẻ, sau đó một vài tùy chọn sẽ được hiển thị bên dưới tên Thẻ. Có hai cách để chỉnh sửa các thẻ tức là Chỉnh sửa và Chỉnh sửa nhanh

Chỉnh sửa – Nhấp vào tùy chọn Chỉnh sửa trong phần Thẻ như được hiển thị trong màn hình sau.

Untitled 22

Bạn có thể chỉnh sửa bất kỳ trường bắt buộc nào, rồi bấm vào nút Cập nhật như trong màn hình sau.

2020 03 10 15 50 17

Ở đây các trường thẻ giống với chương Website Thêm thẻ.

Chỉnh sửa nhanh – Nhấp vào tùy chọn Chỉnh sửa nhanh trong phần Thẻ như trong ảnh chụp màn hình sau.

Untitled 23

Tại đây, bạn chỉ có thể chỉnh sửa Tên và Slug của Thẻ như được thấy trong màn hình sau đây và sau đó nhấp vào nút Cập nhật thẻ .

2020 03 10 15 54 22