Thẻ là một thông tin nhỏ kèm theo nội dung chính hoặc bài đăng cho mục đích nhận dạng. Nó nói với khách truy cập những gì thực sự bài viết về. Nếu thẻ được đề cập đúng thì nó giúp tìm nội dung rất dễ dàng.

Sau đây là các bước để thêm thẻ trong Website

Bước (1) – Nhấp vào Bài viết → Thẻ trong Website.

Untitled 21

Bước (2) – Trang Thẻ được hiển thị.

2020 03 10 15 41 57

Sau đây là chi tiết về các trường trên Thẻ.

  • Tên – Nhập tên của thẻ.
  • Chuổi đường dẫn tĩnh – Một từ được chọn để mô tả bài viết của bạn. Nó được chỉ định trong URL thẻ.
  • Mô tả – Thêm mô tả ngắn gọn về thẻ của bạn. Nó được hiển thị khi bạn di chuột vào thẻ.

Sau khi điền tất cả thông tin về Thẻ, nhấp vào nút Thêm thẻ mới .

Bước (3) – Các thẻ được tạo mới sẽ được hiển thị ở bên phải của trang như trong ảnh chụp màn hình sau.

2020 03 10 15 43 32