Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn cách chỉnh sửa liên kết trong Website.

Sau đây là các bước đơn giản để Chỉnh sửa Liên kết trong Website

Bước (1) – Nhấp vào Trang → Tất cả các trang như được hiển thị trong màn hình sau.

Untitled 17

Bước (2) – Bạn có thể xem danh sách các trang. Khi con trỏ di chuyển trên trang Thiết Kế Website Vũng Tàu , sau đó một vài tùy chọn sẽ được hiển thị bên dưới Giới thiệu . Nhấp vào Chỉnh sửa như được hiển thị.

Untitled 18 1

Bước (3) – Di chuột vào từ Thiết Kế Website Vũng Tàu (Liên kết cho từ Thiết Kế Website Vũng Tàu đã được tạo trong chương Website Thêm liên kết ) và nhấp vào biểu tượng bút chì để chỉnh sửa liên kết như trong màn hình sau.

2020 03 10 16 23 41

Bước (4) – Bạn có thể thay đổi hoặc chỉnh sửa liên kết của mình bằng cách chọn trang từ danh sách hiện có. Trong trường hợp này, chúng tôi đã chọn trang bất kỳ .

Sau khi chọn trang cụ thể hoặc bài đăng từ danh sách, sau đó nhấp vào nút Cập nhật .

Bước (5) – Khi bạn di chuột vào từ Lorem thì chú giải công cụ liên kết sẽ được hiển thị như trong màn hình sau.

Nhấp vào nút Cập nhật để cập nhật những thay đổi trong trang hoặc bài đăng của bạn.