Trong bài viết này, websiteveloper sẽ hướng dẫn về cách Chỉnh sửa danh mục sản phẩm trong Website. Danh mục được sử dụng để chỉ ra các phần sản phẩm của trang web của bạn và các sản phẩm liên quan đến nhóm. Nó sắp xếp nội dung nhóm thành các phần khác nhau. Đó là một cách rất thuận tiện để tổ chức các sản phẩm theo danh mục

Để truy cập phần Danh mục sản phẩm, hãy làm theo các bước được đề cập bên dưới.

Bước (1) – Nhấp vào tùy chọn Sản phẩm → Danh mục trong Website.

Untitled 26

Bước (2) – Bạn có thể xem danh mục Thiết Kế Website Vũng Tàu (Thiết Kế Website Vũng Tàu đã được tạo trong chương Website – Thêm danh mục sản phẩm ). Khi con trỏ di chuyển trên Danh mục, sau đó một vài tùy chọn sẽ được hiển thị bên dưới tên Danh mục. Có hai cách để chỉnh sửa các danh mục, đó là Chỉnh sửa và Chỉnh sửa nhanh

Chỉnh sửa – Nhấp vào tùy chọn Chỉnh sửa trong phần Danh mục như trong ảnh chụp màn hình sau.

Untitled 28

Bạn có thể chỉnh sửa bất kỳ trường bắt buộc nào, rồi bấm vào nút Cập nhật như trong màn hình sau.

2020 03 10 19 05 05

Các trường danh mục giống với chương Website – Thêm danh mục.

Chỉnh sửa nhanh – Nhấp vào tùy chọn Chỉnh sửa nhanh trong phần Danh mục như được hiển thị trong màn hình sau.

Untitled 29

Tại đây, bạn chỉ có thể chỉnh sửa Tên và Sên của danh mục như được thấy trong màn hình sau đây và cuối cùng nhấp vào nút Cập nhật Danh mục .

2020 03 10 19 09 45