Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn cách Chỉnh sửa Bài đăng trên Website.

Sau đây là các bước đơn giản để chỉnh sửa bài viết trong Website.

Bước (1) – Nhấp vào Bài viết → Tất cả bài viết trong Website.

Untitled 10

Bước (2) – Bạn có thể xem Thiết Kế Website Vũng Tàu (Thiết Kế Website Vũng Tàu đã được tạo trong chương WordPress – Thêm bài viết ). Khi con trỏ di chuyển trên Bài đăng, một vài tùy chọn sẽ được hiển thị bên dưới tên Bài đăng. Có hai cách để chỉnh sửa Bài, tức là Chỉnh sửa và Chỉnh sửa nhanh .

Chỉnh sửa – Nhấp vào tùy chọn Chỉnh sửa trong Post1 như hiển thị trong màn hình sau.

Untitled 11

Bạn có thể chỉnh sửa hoặc thay đổi nội dung hoặc tiêu đề của bài đăng theo nhu cầu của bạn, sau đó nhấp vào nút Cập nhật như trong màn hình sau.

2020 03 10 13 00 08

Chỉnh sửa nhanh – Nhấp vào tùy chọn Chỉnh sửa nhanh trong Thiết Kế Website Vũng Tàu như trong ảnh chụp màn hình sau.

Untitled 12

Tại đây, bạn có thể chỉnh sửa Tiêu đề, Thẻ và ngày của các bài đăng và cũng có thể chọn các danh mục cho bài đăng của mình như trong ảnh chụp màn hình sau đây và sau đó nhấp vào nút Cập nhật để xác nhận chỉnh sửa bài đăng.

2020 03 10 13 03 23 1