Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách xóa trang trong Website.

Sau đây là các bước để xóa các trang trong website.

Bước (1) – Nhấp vào Trang → Tất cả các trang trong Website.

Untitled 17

Bước (2) – Bạn có thể xóa Trang mẫu (Trang mẫu được tạo theo mặc định trong WordPress). Khi con trỏ di chuyển trên các trang, sau đó một vài tùy chọn sẽ được hiển thị bên dưới Trang mẫu. Nhấp vào tùy chọn Thùng rác để xóa bài.

Untitled 20

Hoặc, bạn cũng có thể xóa trang của mình trực tiếp trong khi chỉnh sửa hoặc thêm trang bằng cách nhấp vào nút Chuyển sang Thùng rác như trong màn hình sau.

2020 03 10 15 24 41