Trong chương này, websiteveloper sẽ hướng dẫn các bước đơn giản để Xóa danh mục trong Website.

Sau đây là các bước đơn giản để Xóa danh mục trong Website.

Bước (1) – Nhấp vào Bài viết → Danh mục trong Website.

Untitled 5

Bước (2) – Bạn có thể xóa danh mục Thiết Kế Website Chuyên Nghiệp (Thiết Kế Website Chuyên Nghiệp đã được tạo trong chương Website – Thêm danh mục). Khi con trỏ di chuyển trên Danh mục, một vài tùy chọn sẽ được hiển thị bên dưới tên Danh mục. Nhấp vào nút Xóa như hiển thị trong màn hình sau đây.

Untitled 8

Khi bạn nhấp vào xóa, bạn sẽ nhận được một thông báo pop yêu cầu xác nhận để xóa danh mục cụ thể như trong ảnh chụp màn hình sau đây.

2020 03 10 11 51 49

Bạn có thể nhấp vào nút OK và xóa danh mục vĩnh viễn.