Trong bài viết này này, chúng tôi sẽ hướng dẫn cách xóa bài viết trong Website.

Sau đây là các bước để xóa bài viết trong Website.

Bước (1) – Nhấp vào Bài viết → Tất cả bài đăng trong Website.

Untitled 10

Bước (2) – Bạn có thể xóa Thiết Kế Website Vũng Tàu (Thiết Kế Website Vũng Tàu đã được tạo trong chương WordPress – Thêm bài viết ). Khi con trỏ di chuyển trên Bài đăng, một vài tùy chọn sẽ được hiển thị bên dưới Thiết Kế Website Vũng Tàu. Nhấp vào tùy chọn Thùng rác để xóa bài.

Untitled 13