HƯỚNG DẪN PHỤC HỒI LẠI MẬT KHẨU CHO TÀI KHOẢN BỊ MẤT TRÊN WEBSITE

Cách 1: Áp dụng đối với tài khoản quản trị viên cao nhất. Sau khi đăng nhập vào website thành công, chọn Thành viên > Tất cả người dùng > chọn tài khoản cần cập nhật lại mật khẩu > Chỉnh sửa

Untitled 2

2020 03 05 13 20 14

Cách 2: Sử dụng mail đã đăng ký tài khoản.

Tại trang đăng nhập của website chọn Quên mật khẩu > điền vào mail đã đăng ký tài khoản > Lấy mật khẩu mới.

  • Kiểm tra email của bạn để nhận thông tin.

2020 03 05 13 22 35

2020 03 05 13 25 35