Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn cách Chỉnh sửa sản phẩm trong Website.

Bước (1) – Nhấp vào Sản phẩm → Tất cả các sản phẩm trong Website như được hiển thị trong màn hình sau.

Thiết Kế Website Vũng Tàu

Bước (2) – Bạn có thể xem tất cả sản phẩm. Khi con trỏ di chuyển trên các sản phẩm, thì một vài tùy chọn sẽ được hiển thị bên dưới. Có hai cách để chỉnh sửa Bài đăng, tức là Chỉnh sửa và Chỉnh sửa nhanh .

Chỉnh sửa – Nhấp vào tùy chọn Chỉnh sửa trong một sản phẩm bất kỳ được hiển thị trong ảnh chụp màn hình sau.

Thiết Kế Website Vũng Tàu

Bạn có thể chỉnh sửa hoặc thay đổi nội dung hoặc tiêu đề từ trang theo nhu cầu của bạn, sau đó nhấp vào nút Cập nhật như trong màn hình sau.

 

Thiết Kế Website Vũng Tàu

Chỉnh sửa nhanh – Nhấp vào tùy chọn Chỉnh sửa nhanh trong một sản phẩm bất kỳ được hiển thị trong màn hình sau.

Thiết Kế Website Vũng Tàu

Bạn có thể chỉnh sửa Tiêu đề, Chuổi đường dẫn tĩnh và ngày, từ khóa sản phẩm, giá, danh mục hiển thị của sản phẩm đó và cũng có thể chọn cha mẹ cho trang của mình như trong ảnh sau, sau đó nhấp vào nút Cập nhật .

2020 03 10 18 18 56