Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn cách Chèn phương tiện trong WordPress. Các tệp phương tiện có thể được chèn vào Trang hoặc Bài đăng của bạn từ thư viện, từ bộ nhớ cục bộ hoặc từ URL.

Sau đây là các bước để Chèn Media trong Website.

Bước (1) – Nhấp vào Bài viết → Thêm mới trong Website.

Bước (2) – Nhấp vào Thêm phương tiện (Thêm media).

2020 03 10 13 46 13

Bước (3) – Bạn có thể chọn các tệp từ tab Thư viện phương tiện như trong ảnh chụp màn hình sau.

2020 03 10 13 48 39

Thông tin về tệp phương tiện đã chọn sẽ được hiển thị ở bên phải màn hình bên dưới Chi tiết đính kèm . Nhấp vào nút Chèn vào bài viết , hình ảnh sẽ được chèn vào bài viết. Trong phần Chi tiết đính kèm , bạn sẽ tìm thấy thông tin về các hình ảnh như URL, Tiêu đề, Chú thích, Văn bản thay thế và Mô tả

Bạn cũng có thể chèn hình ảnh trực tiếp từ hệ thống của mình bằng cách nhấp vào tab Tải lên tệp . Nhấp vào nút Chèn vào bài viết .

2020 03 10 13 51 27