Trong chương này, Websiteveloper – Thiết kế website Vũng Tàu sẽ Hướng dẫn các bước đơn giản để đăng nhập vào Yandex mail theo tên miền  Trên Điện Thoại Di Động thông qua ứng dụng Mail của Google  áp dụng cho khách hàng sử dụng dịch vụ tại Websiteveloper.com.

Sau đây là các bước đơn giản để đăng nhập vào Email trên điện thoại.

Bước (1) – Trên điện thoại của bạn, chọn ứng dụng Mail của Google.

Đăng Nhập Yandex Mail Trên Điện Thoại Di Động 1

Bước (2) – Sau khi mở ứng dụng Góc trên cùng bên phải. Chọn vào biểu tượng như hình dưới.

Đăng Nhập Yandex Mail Trên Điện Thoại Di Động 2

Bước (3) – Tiếp theo, chọn thêm tài khoản khác (Add Another Account).

Đăng Nhập Yandex Mail Trên Điện Thoại Di Động 3

Bước (4) – Chọn Khác – Other (IMAP)

Đăng Nhập Yandex Mail Trên Điện Thoại Di Động 4

Bước (5) – Nhập vào địa chỉ Yandex mail theo tên miền của bạn.

 • Email Address: Nhập vào địa chỉ Yandexmail của bạn > Chọn NEXT

Đăng Nhập Yandex Mail Trên Điện Thoại Di Động 5

Bước (6) – Điền vào thông tin như hình bên dưới và chọn > NEXT

 • Username: Địa chỉ Yandex mail của bạn
 • Password: Mật khẩu Yandex mail của bạn
 • IMAP Server: imap.yandex.com
 • Port: 993
 • Sercurity type:  SSL/TSL

Đăng Nhập Yandex Mail Trên Điện Thoại Di Động 6 2

Bước (7) – Tiếp tục, điền vào tên Công Ty hoặc Tên của Bạn và chọn > NEXT

 • Yourname: Tên hiển thị của bạn hoặc Tên Công ty.

Đăng Nhập Yandex Mail Trên Điện Thoại Di Động 7

Bước (8) – Bước cuối – Điền vào thông tin như hình dưới và chọn > NEXT > Đợi đăng nhập thành công!

 • Username: Tên Yandex mail của bạn
 • Password: Mật khẩu Yandex mail của bạn
 • SMTP Server: smtp.yandex.com
 • Port: 465
 • Sercurity type: SSL/TLS

Đăng Nhập Yandex Mail Trên Điện Thoại Di Động 8