Chuyển nhượng tên miền Việt Nam

2022-10-22T17:29:37+07:00

CHUYỂN NHƯỢNG TÊN MIỀN VIỆT NAM (.VN - TÊN MIỀN QUỐC GIA VIỆT NAM) Bộ Thông Tin và Truyền Thông đã ban hành QĐ số 16/2021/QĐ-TTg ngày 30/03/2021 hướng dẫn chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet (Chuyển nhượng tên miền) được cấp không thông qua đấu giá (thay thế Thông tư