Tốc Độ Trang Web – Bạn Có Đang Mất Khách Hàng Không?

Bạn có biết rằng tốc độ tải kém có thể giết chết sự hiện diện trực tuyến của bạn không? Tìm hiểu điều gì có thể gây hại cho bạn và cách khắc phục tốc độ tải trang web của bạn.