Thiết kế website Côn Đảo

Tại sao thiết kế website Côn Đảo lại quan trọng như vậy?