fbpx

Email marketing/Tiếp thị qua email là hành động gửi thông điệp thương mại, thường là cho một nhóm khách hàng thông qua email.

Tự động hóa tiếp thị qua email là gì? Tự động hóa tiếp thị qua email cho Doanh nghiệp

2021-12-01T17:46:49+07:00

Tự động hóa tiếp thị email là gì và tại sao bạn nên sử dụng nó trong các chiến dịch chăm sóc khách hàng của mình Bạn dành bao nhiêu thời gian cho các chiến dịch email của mình mỗi ngày, thực hiện lặp đi lặp lại các tác vụ giống nhau cho những người

Tự động hóa tiếp thị qua email là gì? Tự động hóa tiếp thị qua email cho Doanh nghiệp2021-12-01T17:46:49+07:00
Go to Top