fbpx

Thời gian phản hồi của máy chủ (SRT) là thời gian trôi qua kể từ khi trình duyệt web yêu cầu dữ liệu từ máy chủ và khi máy chủ phản hồi yêu cầu đó. Như tôi đã đề cập, thời gian trình duyệt nhận byte đầu tiên để phản hồi lại yêu cầu của trình duyệt (TTFB) là một cách hiểu khác của SRT.

Tại sao thời gian phản hồi của máy chủ lại quan trọng

2021-12-01T17:47:03+07:00

Tại sao thời gian phản hồi của máy chủ lại quan trọng Trong bài viết này, chúng tôi sẽ diễn giải Tại sao thời gian phản hồi của máy chủ lại quan trọng ->"Điều đáng sợ nhất tiếp theo mà bạn có thể đối mặt trong thời gian trang website hoạt động là trang web

Tại sao thời gian phản hồi của máy chủ lại quan trọng2021-12-01T17:47:03+07:00
Go to Top