fbpx

Tiếp thị video B2B là một phần của tiếp thị nội dung liên quan đến việc lập kế hoạch, tạo và chia sẻ nội dung của bạn ở định dạng video với khán giả B2B của bạn. Các định dạng video này có thể bao gồm video truyền thông xã hội, webcast, podcast video, luồng trực tiếp và hơn thế nữa.

Tiếp thị B2B: Có gì hấp dẫn và không có

2021-12-01T17:54:03+07:00

Marketing b2b là một khái niệm khác của marketing B2B, nghĩa là hoạt động marketing giữa doanh nghiệp với các doanh nghiệp khác. Marketing b2b thường được cho là khô khan và khó khăn hơn các loại hình marketing khác, vì thường khách hàng trong marketing b2b thường cố định và ít thay đổi./ Đơn

Tiếp thị B2B: Có gì hấp dẫn và không có2021-12-01T17:54:03+07:00
Go to Top