fbpx

Tiếp thị liên kết là một kỹ thuật, nơi các trang web và các Publisher quảng bá doanh nghiệp. Một affiliate được thưởng hoa hồng mỗi khi khách hàng truy cập hoặc mua sản phẩm/ dịch vụ.

Tiếp thị liên kết

2021-12-01T17:46:34+07:00

Chương trình tiếp thị liên kết Chương trình tiếp thị liên kết (affiliates program) là chương trình mà khi bạn giới thiệu khách hàng cho Websiteveloper Co., Ltd, bạn sẽ nhận được hoa hồng trên mỗi dịch vụ mà khách hàng sử dụng tại www.websiteveloper.com. Mỗi khách hàng khi kích hoạt tính

Tiếp thị liên kết2021-12-01T17:46:34+07:00
Go to Top