fbpx

Marketing hỗn hợp là một khái niệm cơ bản trong lĩnh vực marketing, là tập hợp các công cụ tiếp thị được doanh nghiệp sử dụng để đạt được trọng tâm tiếp thị trong thị trường mục tiêu.

Marketing Mix (Tiếp Thị Hỗn Hợp) Cho Doanh Nghiệp

2021-12-01T17:48:11+07:00

Lĩnh vực truyền thông đã thay đổi nhanh chóng trong nhiều thập kỷ qua. Nó đã phát triển từ sự phụ thuộc một chiều vào các thông báo dịch vụ công sang một cách tiếp cận phức tạp hơn, dựa trên các kỹ thuật thành công được các nhà tiếp thị thương mại sử dụng,

Marketing Mix (Tiếp Thị Hỗn Hợp) Cho Doanh Nghiệp2021-12-01T17:48:11+07:00
Go to Top