fbpx

Tiếp thị B2B là hoạt động tiếp thị của các cá nhân hoặc tổ chức. Nó cho phép họ bán sản phẩm hoặc dịch vụ cho các công ty hoặc tổ chức khác bán lại chúng, sử dụng chúng trong các sản phẩm hoặc dịch vụ của họ hoặc sử dụng chúng để hỗ trợ công việc của họ.

Tiếp thị B2B: Có gì hấp dẫn và không có

2021-12-01T17:54:03+07:00

Marketing b2b là một khái niệm khác của marketing B2B, nghĩa là hoạt động marketing giữa doanh nghiệp với các doanh nghiệp khác. Marketing b2b thường được cho là khô khan và khó khăn hơn các loại hình marketing khác, vì thường khách hàng trong marketing b2b thường cố định và ít thay đổi./ Đơn

Tiếp thị B2B: Có gì hấp dẫn và không có2021-12-01T17:54:03+07:00
Go to Top