fbpx

Thương hiệu là cách thức mà một tổ chức hoặc cá nhân tạo nên, được cảm nhận hữu hình, hoặc vô hình bởi những người đã trải nghiệm nó. Thương hiệu không đơn giản là một cái tên, một câu khẩu hiệu, một biểu tượng. Thương hiệu là sự cảm nhận, nhận biết sản phẩm, hoặc dịch vụ mà doanh nghiệp khơi gợi lên. Khi đó thương hiệu hiện hữu, trong tâm trí của tất cả những người đã trải nghiệm nó bao gồm: đội ngũ nhân viên, nhà đầu tư, người làm truyền thông, và trên hết chính là khách hàng.

Hai sai lầm phổ biến cần tránh khi đổi thương hiệu

2021-12-01T17:54:48+07:00

Nhiều thương hiệu mắc phải hai sai lầm này khi đổi thương hiệu. Dưới đây là các mẹo hàng đầu của chúng tôi về cách đổi thương hiệu thành công. Thương hiệu và tiếp thị đã trải qua một chặng đường dài, đặc biệt là kể từ khi Internet ra đời. Các doanh nghiệp đang

Hai sai lầm phổ biến cần tránh khi đổi thương hiệu2021-12-01T17:54:48+07:00
Go to Top