Flutter là gì và lý do vì sao nên sử dụng Flutter để lập trình app mobile?

2021-10-27T23:38:48+07:00

Flutter là gì? Flutter là tương lai của phát triển ứng dụng yêu cầu nền tảng có giao diện người dùng và hỗ trợ như các ứng dụng gốc và các khả năng như ứng dụng đa nền tảng. Flutter là vua, hoặc ít nhất nó sẽ là vua khi nói đến phát triển ứng