fbpx

Tên miền tùy chỉnh là gì? và cách thiết lập một tên miền

2021-12-01T17:44:19+07:00

Tên miền tùy chỉnh là gì? và cách thiết lập một tên miền. Tên miền là phần chính của URL hướng trình duyệt đến đúng máy chủ web để nhận nội dung trang web. Vậy Tên miền "tùy chỉnh" là gì? Nếu bạn mua một tên miền mà bạn có thể tự xác định, tên

Tên miền tùy chỉnh là gì? và cách thiết lập một tên miền2021-12-01T17:44:19+07:00

Tên miền là gì? Tìm hiểu về Domain Name

2021-12-01T17:51:30+07:00

Tên miền là gì? Domain (tên miền) là tên trang web của bạn. Tên miền là địa chỉ mà người dùng Internet có thể truy cập vào trang web của bạn. Tên miền được sử dụng để tìm và xác định các máy tính trên Internet. Máy tính sử dụng địa chỉ IP, là một

Tên miền là gì? Tìm hiểu về Domain Name2021-12-01T17:51:30+07:00
Go to Top