Chiến lược tiếp thị

2021-12-01T17:44:51+07:00

Chiến lược tiếp thị (Marketing strategy) Bạn cũng có thể hiểu "Chiến lược tiếp thị đề cập đến kế hoạch tổng thể của doanh nghiệp để tiếp cận người tiêu dùng tiềm năng và biến họ thành khách hàng của sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn. Chiến lược tiếp thị chứa đề xuất giá