Tên Miền Tùy Chỉnh Là Gì? Và Cách Thiết Lập Một Tên Miền

Tên miền là gì? Tên miền là phần chính của URL hướng trình duyệt đến đúng máy chủ web để nhận nội dung trang web.