Tại Sao Việc Từ Bỏ Các Nỗ Lực Tiếp Thị Của Bạn Trong Thời Kỳ Suy Thoái Là Một Ý Tưởng Tồi

Hầu hết các nhà kinh tế hiện đang tuyên bố rằng có 100% khả năng Việt Nam bước vào suy thoái trong năm tới. Với thời gian để chuẩn bị cho một nền kinh tế xấu đi. Đánh giá lại chi phí kinh doanh của bạn có ý nghĩa. Bạn có thể tự hỏi bạn có thể cắt giảm ngân sách ở đâu.