Tại Sao Thương Hiệu Cá Nhân Lại Quan Trọng?

Làm việc trên thương hiệu cá nhân của bạn đã trở nên quan trọng hơn bao giờ hết – đặc biệt là bây giờ khi hầu hết mọi người đang làm việc trực tuyến. Bên cạnh đó, các nhà tuyển dụng thường sử dụng mạng xã hội trong quá trình phỏng vấn. Theo một cuộc khảo sát, 70% nhà tuyển dụng sử dụng mạng xã hội để sàng lọc ứng viên trong quá trình tuyển dụng và 43% nhà tuyển dụng sử dụng mạng xã hội để kiểm tra nhân viên hiện tại ( Forbes 2019 ).