Tại Sao Ssl Và Https Lại Cần Thiết Cho Trang Web Của Bạn

Google muốn có một trang web an toàn hơn và đang biến HTTPS thành tiêu chuẩn cho tất cả các trang web. Cuộn xuống để đọc cách điều này ảnh hưởng đến thứ hạng trang web và công cụ tìm kiếm của bạn.