fbpx

Trùng lặp nội dung trong seo

Nội dung trùng lặp là nội dung rất giống hoặc tương tự với một nội dung khác trên cùng một trang web hoặc ở một hay nhiều trang web khác trên mạng internet.

Nội dung trùng lặp trong seo là gì?

2021-12-01T17:48:13+07:00

Có thể bạn có câu hỏi rất lớn đối với cụm từ “Duplicate Content!? (nội dung trùng lặp) và làm sao để biết rằng để seo tốt thì nội dung không được trùng lặp nhưng có bao giờ bạn tự hỏi tại sao không? Có thể bạn cũng biết rằng nội trùng lặp ảnh hưởng

Nội dung trùng lặp trong seo là gì?2021-12-01T17:48:13+07:00
Go to Top