Có nên thuê chạy quảng cáo Facebook không hay tự chạy quảng cáo Facebook?

2021-12-01T17:48:03+07:00

Có nên thuê chạy dịch vụ quảng cáo Facebook để thúc đẩy kinh doanh hay không? Chắc hẳn đó là câu hỏi mà bạn tự đặt ra cho bản thân mỗi khi nghĩ đến vấn đề chạy ads. Có thể, bạn cũng sẽ nhận được rất nhiều lời mời về chạy chiến lược quảng cáo