SSL là gì? Cài đặt Chứng chỉ SSL cho website WordPress

2021-12-01T17:46:06+07:00

Cài đặt SSL ( hay còn gọi là cài đặt HTTPS ) là một trong những việc quan trọng cần phải làm để đảm bảo cho Website WordPress của bạn luôn hoạt động an toàn. Việc cài đặt SSL rất quan trọng nó giúp bảo mật nghiêm ngặt và toàn vẹn dữ liệu của cả