Tên miền là gì? Tìm hiểu về Domain Name

2022-10-22T15:52:04+07:00

Tên miền là gì? Domain (tên miền) là tên trang web của bạn. Tên miền là địa chỉ mà người dùng Internet có thể truy cập vào trang web của bạn. Tên miền được sử dụng để tìm và xác định các máy tính trên Internet. Máy tính sử dụng địa chỉ IP, là một