Quảng cáo Facebook là gì?

2021-12-01T17:48:59+07:00

Quảng cáo Facebook (Facebook Ads) là gì? Những điều cần biết về quảng cáo Facebook 2021 Facebook Ads (viết tắt của Facebook Advertising) là một dịch vụ quảng cáo của Facebook. Đây là dạng quảng cáo được trả phí để hiển thị những chương trình khuyến mãi, ưu đãi hoặc sản phẩm đến những đối