fbpx

Audio Branding

Xây dựng nhạc hiệu cho thương hiệu (Sound branding) là việc sử dụng âm thanh nhằm tăng cường khả năng nhận diện thương hiệu cho khách hàng. Nhạc hiệu thường đặt ở đầu hay cuối cùng của một đoạn quảng cáo.

Tiếp thị B2B: Có gì hấp dẫn và không có

2021-12-01T17:54:03+07:00

Marketing b2b là một khái niệm khác của marketing B2B, nghĩa là hoạt động marketing giữa doanh nghiệp với các doanh nghiệp khác. Marketing b2b thường được cho là khô khan và khó khăn hơn các loại hình marketing khác, vì thường khách hàng trong marketing b2b thường cố định và ít thay đổi./ Đơn

Tiếp thị B2B: Có gì hấp dẫn và không có2021-12-01T17:54:03+07:00
Go to Top