Seo Onpage Là Gì?

“SEO Onpage” (còn được gọi là “onsite SEO”) là tập hợp các kỹ thuật tối ưu hóa cấu trúc, nội dung và nhiều yếu tố khác hiển thị ngay trên website. Bạn có nhiều quyền kiểm soát hơn đối với việc tối ưu hóa mà bạn có thể thực hiện trên trang web của mình để dễ tìm hơn. Ngược lại với với Off-page SEO là tập trung xây dựng liên kết tới website, thì SEO Onpage tập trung vào 2 yếu tố chính đó là: nội dung và kỹ thuật SEO trên website của bạn.