Tại Sao Seo Off-Page Lại Quan Trọng?

“SEO Offpage” (còn được gọi là “off site SEO”) tập hợp các thủ thuật tối ưu hóa các yếu tố bên ngoài website, bao gồm xây dựng liên kết (Link Building), marketing trên các kênh Social. Cùng với on-page SEO, chúng bao gồm một số yếu tố của SEO cơ bản giúp trang web được xếp hạng cao.