Seo Hình Ảnh: Hướng Dẫn Từng Bước Tối Ưu Hình Ảnh Wordpress Lên Top

SEO hình ảnh là hoạt động tối ưu SEO về nội dung, chất lượng, kích thước, và dung lượng hình ảnh… cũng như đưa các thông tin hình ảnh liên quan lên website. SEO hình ảnh nhằm tăng chất lượng nội dung cho người dùng và tăng thứ hạng trang web trên trang kết quả công cụ tìm kiếm (SERP).