Quyền Lợi Của Chủ Sở Hữu So Với Mức Lương: Cách Tự Trả Tiền Cho Mình Với Tư Cách Là Chủ Doanh Nghiệp

Khi bạn quyết định bắt đầu kinh doanh, kiếm tiền rất có thể nằm ở đầu danh sách ưu tiên của bạn. Nhưng giữa lợi nhuận bấp bênh, đổ tiền trở lại vào công việc kinh doanh, và đơn giản là không biết lấy bao nhiêu là “công bằng”, hầu hết các chủ doanh nghiệp phải vật lộn với cách trả thu nhập cá nhân cho mình.