Sự Khác Biệt Giữa Omnichannel Và Multichannel Là Gì?

Sự khác biệt giữa Omnichannel và Multichannel là gì?