Sự khác biệt giữa Omnichannel và Multichannel là gì?

Sự khác biệt giữa Omnichannel và Multichannel là gì?