Marketing Mix (Tiếp Thị Hỗn Hợp) Cho Doanh Ngiệp

Marketing Mix là gì? Marketing Mix (hay Marketing hỗn hợp) là khái niệm thường được biết đến là 4P marketing, gồm các công cụ tiếp thị được marketer dùng để đạt được mục tiêu tiếp thị của mình.