Lập Kế Hoạch Thiết Kế Website - Thiết Kế Website

Mọi người thường bỏ qua giai đoạn lập kế hoạch để “tiết kiệm thời gian”. Thật không may, những gì họ phát hiện ra khi họ tham gia vào dự án của mình là không dành thời gian để lập kế hoạch thực hiện dự án, những trở ngại không lường trước sẽ xuất hiện và các nhà xây dựng thường phải thực hiện lại một số công việc của họ.