Làm Thế Nào Để Cân Bằng Giữa Việc Giúp Đỡ Khách Hàng Và Tạo Ra Lợi Nhuận

Kế toán là một nghề dịch vụ, nhưng ở một góc độ nào đó, quá vị tha sẽ làm tổn hại đến dòng tiền của bạn. Trong bài viết này tôi giải thích cách cân bằng giữa mong muốn giúp đỡ với nhu cầu kiếm tiền.