Google Penalty Là Gì?

Google penalty là gì? Hình phạt của Google là một tác động tiêu cực gây ra cho thứ hạng của trang web dựa trên các cập nhật được thực hiện cho các thuật toán tìm kiếm của Google.